AG Ekko

 

Kongresser/møter

”Ung og lovende” lege eller student med interesse for kardial imaging?  

HIT er en undergruppe av EACVI spesielt rettet mot de som er i starten av sin karriere og er under 38 år eller under 40 år  og i spesilalisering. Mange medlemsfordeler, tilgang til utdanningsmateriell og mulighet for networking med ulike likestilte i hele verden!

Les mer i eget infoskriv her (under "Nyheter") eller klikk direkte på HIT-hjemmeside;( se under)

her


Referat fra styremøter, årsmøter og årsrapporter fra 2018 og tidligere år

Geir  Høgalmen
Overlege, Med.avd. Sykehuset Innlandet Lillehammer
E-post: Geir.Hogalmen@sykehuset-innlandet.no
Telefon arbeid: 06200

Jan Otto Beitnes
Overlege, Seksjon for hjerteultralyd, Kardiologisk avd.,OUS, Rikshospitalet. PB 4950 Nydalen, 0424 Oslo.
E-post: jbeitnes@ous-hf.no
Telefon arbeid: 23074151; Mobil 92022152