AG Hjerterytmer

Velkommen til arbeidsgruppen for hjerterytmer. Her finner du informasjon til fagerpersoner om behandling av hjerterytmeforstyrrelser i Norge.

Oppfølging av pasienter med Sprint Fidelis Elektroder diskutert på styremøte. se styremøtereferat.

Mer om emnene

Møte i arbeidsgruppen for hjerterytmer:  Bergen 26. oktober 2010

Informasjonsbrosjyrer om bruk av Cordarone (amiodaron), beregnet på pasienter og leger.