AG Kongenitt

Medfødte hjertefeil hos voksne.

Fylkesvis oversikt over kardiologer som arbeider med medfødte hjertefeil hos voksne.   

I den første utgaven av Hjerteforum d.å. ble det publisert en ny artikkel om fontansirkulasjon. 

 

 

Ny læreportal på nett. 

Forelesninger fra "22nd International Symposium on Adult Congenital Heart Disease" i Toronto fra 30. mai til 2. juni 2012 er nå lagt ut på nett.  

 

 

 
Månedens quiz omhandler atresi av trikuspidalklaffen.

 

 
Man lurer ofte på hvilke lærebøker man bør lese. Ofte oppfyller ikke lærebøkene de forventningene man har. Her følger noen anbefalinger.  


Det har kommet tre nye orale koagulasjons-hemmere på markedet. Spørsmålet er imidlertid om de kan brukes hos voksne med medfødte hjertefeil. Her følger NCS` arbeidsgruppe for voksne med medfødte hjertefeils forslag.


Cincinatti Children`s Hospital Heart Institute har lagt ut videoforelesninger fra det 21. nordamerikanske GUCH-møte som ble holdt i Cincinatti i juni 2011.  

Toronto General Hospital i Canada har laget gode informasjonssider om medfødte hjertesykdommer og graviditet.