Nyheter


search

Periode

  • År: Måned:

12 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Elektrokonvertering av takyarytmier hos GUCH-pasienter

Ny veileder fra AG kongenitt.

Hjertesvikt ved morfologisk høyre systemventrikkel

Ny veileder fra AG kongenitt.

Oversikt over GUCH-leger i Norge

Fylkesvis oversikt over kardiologer som arbeider med medfødte hjertefeil hos voksne.   

Ny norsk artikkel om fontansirkulasjon

I den første utgaven av Hjerteforum d.å. ble det publisert en ny artikkel om fontansirkulasjon. 

ACHD Learning Center

 

 

Ny læreportal på nett. 

Videoforelesninger fra Toronto

Forelesninger fra "22nd International Symposium on Adult Congenital Heart Disease" i Toronto fra 30. mai til 2. juni 2012 er nå lagt ut på nett.  

Ikke-kardial kirurgi hos voksne med medfødte hjertefeil

Nye retningslinjer fra AG kongenitt.

Nye orale koagulasjonshemmere


Det har kommet tre nye orale koagulasjons-hemmere på markedet. Spørsmålet er imidlertid om de kan brukes hos voksne med medfødte hjertefeil. Her følger NCS` arbeidsgruppe for voksne med medfødte hjertefeils forslag.

Lærebøker

 

 
Man lurer ofte på hvilke lærebøker man bør lese. Ofte oppfyller ikke lærebøkene de forventningene man har. Her følger noen anbefalinger.  

Månedens Quiz

 

 

 
Månedens quiz omhandler atresi av trikuspidalklaffen.

Videoforelesninger fra Cincinnati


Cincinatti Children`s Hospital Heart Institute har lagt ut videoforelesninger fra det 21. nordamerikanske GUCH-møte som ble holdt i Cincinatti i juni 2011.  

Medfødte hjertesykdommer og graviditet

Toronto General Hospital i Canada har laget gode informasjonssider om medfødte hjertesykdommer og graviditet. 

12 sider. Side 1 av 1