Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

14 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Hjerteforum nr. 3 2019

Hjerteforum nr. 3- 2019 - årgang 32 - er lagt ut. Vær så god!

(Hvis du ikke har fått Hjerteforum tilsendt, så kan det hende at du ikke har meldt endret adresse/postnummer til sekretariatet)

eHJERTEFORUM (elektronisk kopi av det trykkede bladet) ligger i "skyen", og lenke er sendt til alle abonnenter og medlemmer som har oppdatert emailadresse hos sekretariatet.

Høstmøtet 2019 er åpent for påmelding!

Oppdatert kongresskalender

Kongresskalenderen slik du finner den i neste Hjerteforum. Det kommer stadig oppdateringer på kongresskalenderen.  Se her.

Nye oppdateringer er lagt ut for Pacemakerregisteret 7/6 2019

Det er oppdatering på elektroder 7/6 2019 og generatorer 2/5 2019 og og leverandører 9/4 15. Oppdateringer på konnektorer (for å inkludere IS-4 og DF-4) ble lagt ut i januar 2014

Oppdateringene finner du her

Utlysning av forskningsmidler 2019 Foreningen for hjertesyke barn

Vi trenger mer forskning på hjertesyke barn. Se mer på http://www.ffhb.no/forskningsstiftelsen/

Derfor er jeg lege - Legeforeningens gull

- Jeg har vært engasjert i fagmedisinsk arbeid siden 2000. Jeg kommer fra en aktiv fagmedisinsk forening, hvor jeg ble valgt til leder i 2005. Samme år ble jeg valgt inn i FaMe, fagaksens landsstyredelegasjon, sier Cecilie Risøe, seksjonsoverlege, kardiologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

Vårmøtet 2018 i Oslo

24.-26. mai. Meld dere på!

Oppdaterte retningslinjer

Følg med på Kvalitetsutvalgets vurdering av retningslinjene fra ESC som publiseres i Hjerteforum. De legges ut fortløpende under "Retningslinjer" i menyen øverst.

Derfor er jeg lege - Stolt kardiolog

Jeg har en vag følelse av at drømmen om legeyrket startet da jeg som åtteåring ble operert, men i ettertid er jeg litt usikker på akkurat det, sier Thor Edvardsen, avdelingsleder, Kardiologisk avdeling, professor II, OUS og Universitet i Oslo.

Kardiologiske metoder 2014

Det norske hjerte, Norsk Kardiologis historie

GUCH - Norsk barnelegeforening

Norsk Barnelegeforening har en egen web-side om kongenitte hjertesykdommer, som innkluderer GUCH.

Dere finner siden under www.guch.info

Nye ekkosider på www.hjerte.no

Arbeidsgruppen for ekkokardiografi satser online. Det er nye sider under utvikling. Les mer her.

Marker medlemsskapet med NCS´ pin

NCS´ eksklusive pin/jakkemerke er noe alle medlemmer av Norsk Cardiologisk Selskap bør ha. Bestillingsinformasjon finner du her. Kun 40,- per stykk (+ porto). Les mer her!

14 sider. Side 1 av 1