Nye medlemmer i NCS får tilsendt boken mot betaling av porto.
Pris for boken er ellers kr. 300,- + forsendelsesomkostninger.
Bestilling: Hjerteforum(@)hjerte.org