Utlysning av forskningsmidler 2019 Foreningen for hjertesyke barn

Vi trenger mer forskning på hjertesyke barn. Se mer på http://www.ffhb.no/forskningsstiftelsen/

Utlysning av forskningsmidler 2019 Foreningen for hjertesyke barn