Spesialitetskomite

member

Svein Rotevatn

Leder
Arbeidssted: Helse Bergen HF
Telefon: 55 97 50 00

member

Håvard Dalen

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF

member

Rune Byrkjeland

Medlem
Arbeidssted: Klinikk Bærum sykehus

member
member

Anders Wilhelm Hovland

Medlem
Arbeidssted: Nordlandssykehuset HF