Spesialitetskomite

member

Håvard Dalen

Leder
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF

member

Irene Grundvold

Medlem
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS
Telefon: 22119100

member

Per Bjørnerud Rønning

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk

member

Hilde Hellebust Haaland

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for medisin - Møre og Romsdal