Styret

Leder:                          Øyvind Bleie

 

Styre:                           Ole Christian Mjølstad      (kasserer)

                                      Geeta Gulati  (sekretær)

                                      Kristina Hermann Haugaa (nestleder)

                                      Eirik Qvigstad

                                      Vibeke Juliebø

                                      Terje Steigen (sist avgåtte leder)

Vararepresentant:      Erlend Aune

 

member

Øyvind Bleie

Leder
Arbeidssted: Helse Bergen HF

member
member

Geeta Gulati

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 99008982

member

Ole Christian Mjølstad

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF
Telefon: 72828007

member

Eirik Qvigstad

Medlem
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS

member

Vibeke Juliebø

Medlem
Arbeidssted: Hjerte,- lunge- og karklinikken - OUS
Telefon: 41268759

member

Terje Kristian Steigen

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
Telefon: 77 62 60 00