Ledelse

Norsk Pacemaker- og ICD-register


Leder av Norsk Pacemaker- og ICD-Register (NorPace):
Torkel Steen
Seksjonsleder, dr. med.
Senter for pacemaker- og ICD, Kardiologisk avdeling,
Oslo Universitetssykehus Ullevål , 0407 Oslo

Nestleder:
Eivind S. Platou, overlege, dr. med
Senter for pacemaker- og ICD, Kardiologisk avdeling,
Oslo Universitetssykehus Ullevål , 0407 Oslo

Email: norpace@hjerte.org

Styringsgruppe

Eivind S. Platou (leder), Oslo Universitetssykehus, Torkel Steen (nestleder), Oslo Universitetssykehus, Svein Færestrand, Haukeland Universitetssykehus, Lars Hegrenes, St. Olavs Hospital, Knut Lappegård, Nordlandssykehuset, Erik Gjertsen, Vestre Viken, Drammen

Mer om emnene