Retningslinjer

European Society of Cardiology har utgitt en rekke guidelines. Mange av disse er gjennomgått systematisk av NCS kvalitetssikringsutvalg, som har gitt sin vurdering. Vurderingene har deretter vært behandlet i NCS styre, og trykkes også i Hjerteforum. Det som er trykket i Hjerteforum publiseres her.

Listen fylles ut etterhvert. Vi har begynt med de senest publiserte retningslinjene.

Mer om emnene