CONSUL-kurs thyroidea og calciummetabolisme er 21.-25. oktober 2019. Se også kurs og kongresser.

Nasjonal veileder i Endokrinologi ble oppdatert igjen våren 2019, og nye kapitler, blant annet om insulinpumper og CGM er underveis! 

Fetma och typ 2 diabetes med fokus på etniska aspekter.

Da er det foreløpige programmet for Consulkurset tilgjengelig.

Consul kurs 2019 Thyreoidea og Calcium.                

21 oktober - 25 oktober 2019,  Scandic Viktoria Hotel Rosenkrantz gate 13 - 0121 Oslo   

Se vedlaeg for foreløpig program     

Husk at påmelding nå skjer via https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs