Vintermøtet 2019 blir avholdt på Scandic hotell, Lillehammer 6.-8. mars. Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) in Stockholm, April 10-12, 2019. CONSUL-kurs thyroidea og calciummetabolisme er 21.-25. oktober 2019. Se også kurs og kongresser.

Kjære alle!

Da er programmet for vintermøtet oppdatert og vedlagt. Velkommen til alle påmeldte!

Møtet holdes på Scandic Hotell Lillehammer fra onsdag 6. mars til fredag 8. mars, fra lunsj til lunsj. De som skal delta på oppdateringsmøtet for Nasjonal Veileder i Endokrinologi fra 5-6. mars har fått egen epost med invitasjon til dette. Deler av møtet arrangeres sammen med miljøet for barneendokrinologi.  

Registration for the 2019 European Board Examination in Endocrinology, Diabetes and Metabolism will be open from 20 February to 20 March 2019.

(Se side 28 av SI-Magasinet nr. 3 2018 for å lese om norske erfaringer med den europeiske eksamenen: https://sykehuset-innlandet.no/Documents/SI-magasinet%203-18.pdf. Dette er en spennende måte å oppnå internasjonal harmonisering av fagforståelse på.)

Omfanget av foretaksfinansierte medikamenter øker for hvert år. Disse omfatter både medikamenter gitt på sykehus og medikamenter som skrives ut på H-resept.