Vintermøtet 2019 blir avholdt på Scandic hotell, Lillehammer 6.-8. mars. Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) in Stockholm, April 10-12, 2019. CONSUL-kurs thyroidea og calciummetabolisme er 21.-25. oktober 2019. Se også kurs og kongresser.

Da er det foreløpige programmet for Consulkurset tilgjengelig.

Consul kurs 2019 Thyreoidea og Calcium.                

21 oktober - 25 oktober 2019,  Scandic Viktoria Hotel Rosenkrantz gate 13 - 0121 Oslo   

Se vedlaeg for foreløpig program     

Husk at påmelding nå skjer via https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs          

AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening ønsker både unge lovende og etablerte forskere velkomne til å søke om forskningsstipend på NOK 75 000 innen diabetes.

 

 

 

 

Omfanget av foretaksfinansierte medikamenter øker for hvert år. Disse omfatter både medikamenter gitt på sykehus og medikamenter som skrives ut på H-resept.