Nyheter

Siste nytt publiseres her. For kurs og kongresser se også denne fanen.

search

Periode

  • År: Måned:

9 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Nasjonal veileder i Endokrinologi

Nasjonal veileder i Endokrinologi ble oppdatert igjen våren 2019, og nye kapitler, blant annet om insulinpumper og CGM er underveis! 

Symposium i Umeå 11-12 september

Fetma och typ 2 diabetes med fokus på etniska aspekter.

Foreløpig program Consulkurs 2019

Da er det foreløpige programmet for Consulkurset tilgjengelig.

Consul kurs 2019 Thyreoidea og Calcium.                

21 oktober - 25 oktober 2019,  Scandic Viktoria Hotel Rosenkrantz gate 13 - 0121 Oslo   

Se vedlaeg for foreløpig program     

Husk at påmelding nå skjer via https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs          

Utlysning av forskningsstipend

AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening ønsker både unge lovende og etablerte forskere velkomne til å søke om forskningsstipend på NOK 75 000 innen diabetes.

 

 

 

 

Plenadren på H-resept og annet nytt om medikamenter

Omfanget av foretaksfinansierte medikamenter øker for hvert år. Disse omfatter både medikamenter gitt på sykehus og medikamenter som skrives ut på H-resept.

Viktige datoer 2019!

CONSUL-kurs thyroidea og calciummetabolisme er 21.-25. oktober 2019. Se også kurs og kongresser.

Pasientinformasjon hypoparatyreoidisme

ESE har laget en pasientinformasjon for hypoparatyreoidisme som nå er oversatt til norsk.

Nytt steroidkort ved binyrebarksvikt

Det er nå kommet nye steroidkort til bruk for pasienter med primær eller sekundær binyrebarksvikt.

Nytt om Nasjonale faglige retningslinjer for Diabetes

Nasjonale faglige retningslinjer for Diabetes ligger nå som søkbar html-versjon. Brukerversjonen beregnet på pasienter, ligger også som html-versjon    

9 sider. Side 1 av 1