Nyheter

Siste nytt publiseres her. For kurs og kongresser se også denne fanen.

search

Periode

  • År: Måned:

9 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

2019 European Board Examination in Endocrinology, Diabetes and Metabolism

Registration for the 2019 European Board Examination in Endocrinology, Diabetes and Metabolism will be open from 20 February to 20 March 2019.

(Se side 28 av SI-Magasinet nr. 3 2018 for å lese om norske erfaringer med den europeiske eksamenen: https://sykehuset-innlandet.no/Documents/SI-magasinet%203-18.pdf. Dette er en spennende måte å oppnå internasjonal harmonisering av fagforståelse på.)

Plenadren på H-resept og annet nytt om medikamenter

Omfanget av foretaksfinansierte medikamenter øker for hvert år. Disse omfatter både medikamenter gitt på sykehus og medikamenter som skrives ut på H-resept. , inklusivt H-resept.

Vintermøtet 2019

Kjære alle!

Det er nå mulig å melde seg på til vintermøtet i Norsk Endokrinologisk Forening. Møtet holdes på Scandic Hotell Lillehammer fra onsdag 6. mars til fredag 8. mars, fra lunsj til lunsj. De som skal delta på oppdateringsmøtet for Nasjonal Veileder i Endokrinologi fra 5-6. mars får egen epost med invitasjon til dette. Deler av møtet arrangeres sammen med miljøet for barneendokrinologi.  

Viktige datoer 2019!

Vintermøtet 2019 blir avholdt på Scandic hotell, Lillehammer 6.-8. mars. Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) in Stockholm, April 10-12, 2019. CONSUL-kurs thyroidea og calciummetabolisme er 21.-25. oktober 2019. Se også kurs og kongresser.

Stipend til diabetesforskning

AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening (NEF) utlyste i vår et forskningsstipend på 75 000 NOK for å stimulere klinisk forskning i Norge innen terapiområdet diabetes.

Prisen ble utdelt på verdens diabetesdag 14.11.18.

Nasjonal veileder i Endokrinologi

Nasjonal veileder i Endokrinologi ble oppdatert våren 2018! 

Pasientinformasjon hypoparatyreoidisme

ESE har laget en pasientinformasjon for hypoparatyreoidisme som nå er oversatt til norsk.

Nytt steroidkort ved binyrebarksvikt

Det er nå kommet nye steroidkort til bruk for pasienter med primær eller sekundær binyrebarksvikt.

Nytt om Nasjonale faglige retningslinjer for Diabetes

Nasjonale faglige retningslinjer for Diabetes ligger nå som søkbar html-versjon. Brukerversjonen beregnet på pasienter, ligger også som html-versjon    

9 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter