Nyheter

Siste nytt publiseres her. For kurs og kongresser se også denne fanen.

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Plenadren på H-resept og annet nytt om medikamenter

Omfanget av foretaksfinansierte medikamenter øker for hvert år. Disse omfatter både medikamenter gitt på sykehus og medikamenter som skrives ut på H-resept.

Viktige datoer 2019!

Vintermøtet 2019 blir avholdt på Scandic hotell, Lillehammer 6.-8. mars. Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) in Stockholm, April 10-12, 2019. CONSUL-kurs thyroidea og calciummetabolisme er 21.-25. oktober 2019. Se også kurs og kongresser.

Nasjonal veileder i Endokrinologi

Nasjonal veileder i Endokrinologi ble oppdatert våren 2018! 

Pasientinformasjon hypoparatyreoidisme

ESE har laget en pasientinformasjon for hypoparatyreoidisme som nå er oversatt til norsk.

Nytt steroidkort ved binyrebarksvikt

Det er nå kommet nye steroidkort til bruk for pasienter med primær eller sekundær binyrebarksvikt.

Nytt om Nasjonale faglige retningslinjer for Diabetes

Nasjonale faglige retningslinjer for Diabetes ligger nå som søkbar html-versjon. Brukerversjonen beregnet på pasienter, ligger også som html-versjon    

6 sider. Side 1 av 1