Foreløpig program Consulkurs 2019

Da er det foreløpige programmet for Consulkurset tilgjengelig.

Consul kurs 2019 Thyreoidea og Calcium.                

21 oktober - 25 oktober 2019,  Scandic Viktoria Hotel Rosenkrantz gate 13 - 0121 Oslo   

Se vedlaeg for foreløpig program     

Husk at påmelding nå skjer via https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs