Nasjonal veileder i Endokrinologi

Nasjonal veileder i Endokrinologi ble oppdatert igjen våren 2019, og nye kapitler, blant annet om insulinpumper og CGM er underveis! 

Webversjonen ligger på www.endokrinologi.no og på www.endocrinology.no .

Veilederen har vært mer eller mindre under kontinuerlig oppdatering etter den første publiseringen i 2015. Dette takket være aktiv innsats fra flere norske endokrinologer både på formøtene til vintermøtet og jevn innsats gjennom året. Veilederen er også publisert for PC og som nedlastbar App for mobiltelefon og nettbrett. Denne publiseringsløsningen gjør at alle til enhver tid har siste oppdaterte utgave tilgjengelig. Det er lagt inn endel søkbare ord som gjør det lettere å finne relevante prosedyrer. 

App'en kan lastes ned fra AppStore eller tilsvarende for Android. Dere finner den som "Mymedicalbooks" som lastes ned gratis. Følg enkel bruksanvisning. Her ligger flere oppslagsverk, en velger selv hvilke bøker dere vil "abonnere" på.