Nytt steroidkort ved binyrebarksvikt

Det er nå kommet nye steroidkort til bruk for pasienter med primær eller sekundær binyrebarksvikt.

Se vedlagte PDF fil av artikkel som har vært publisert i Tidsskriftet. Vi oppfordrer nå alle til å dele ut disse kortene til pasienter med primær eller sekundær binyrebarksvikt. Et kort koster kr 8.20.

Sykehus i Helse Vest kan bestille kort hos Eystein Husebye på Haukeland

eystein.husebye@helse-bergen.no

Sykehus i Helse Midt kan bestille kort hos Kristian Fougner St.Olavs Hospital

Kristian.Fougner@stolav.no

Sykehus i Helse Nord kan bestille kort hos Johan Svartberg UNN

Johan.Svartberg@unn,no

Sykehus i Helse Sør Øst kan bestille kort hos Anders P Jørgensen OUS, RIkshospitalet

andjoe@ous-hf.no