Pasientinformasjon hypoparatyreoidisme

ESE har laget en pasientinformasjon for hypoparatyreoidisme som nå er oversatt til norsk.

Nordisk hypoparaforening har fått oversatt ESEs pasientinformasjonsbrosjyre til norsk. Korrektur og kvalitetssikring er utført av Jens Bollerslev. Se vedlegg.

Trykte eksemplarer kan bestilles kostnadsfritt hos Nordic hypoPARA Organisation på epost: h.dahl.hansen@hypopara-nordic.org