Plenadren på H-resept og annet nytt om medikamenter

Omfanget av foretaksfinansierte medikamenter øker for hvert år. Disse omfatter både medikamenter gitt på sykehus og medikamenter som skrives ut på H-resept.

Fra februar 2019 er det tilkommet flere medikamenter som brukes innen endokrinologien på som skal forskrives på H-resept og betales av sykehuset. For å sikre refusjon, er det påkrevet at man velger H-resept i reseptmodulen og setter riktig refusjonskode = tilstandskode (ICD-10, minst 3 tegn) i tiltenkt felt. I noen DIPS-versjoner må man trykke på forstørrelsesglasset for å aktivere feltet.

Nye medikamenter på H-resept som er aktuelle for endokrinologer:

Plenadren Hydrokortison H02AB09 Binyrebarkinsuffisiens (E27)

Paratyroideahormon H05AA03 Hypoparatyroidisme (E20/E81)

Ketokonazol J02AB02 Endogent Cushings syndrom (E24/E27.5)

Pegvisomant H01AX01 Etter somatostatinanaloger hos voksne med akromegali (E22)

Oktreotid H01CB02 Akromegali og kreftsykdommer (E22)

Lanreotid H01CB03 Akromegali og kreftsykdommer (E22)

Pasireotidpamoat H01CB05 Cushing og acromegali (E24/E27.5, E22)

Minner samtidig om somatotropin som har vært på H-resept lenge, og hvor Genotropin (Alle pakninger og styrker) er anbudsvinner frem til april 2020. Følgende indikasjoner er godkjente: Veksthormonmangel, SGA uten innhentingsvekst, Turners syndrom, pasienter med SHOX - mutasjoner, kronisk nyresvikt og Prader - Willis syndrom.