Stipend til diabetesforskning

AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening (NEF) utlyste i vår et forskningsstipend på 75 000 NOK for å stimulere klinisk forskning i Norge innen terapiområdet diabetes.

Prisen ble utdelt på verdens diabetesdag 14.11.18.

Stipend til diabetesforskning

I alt innkom 8 søknader. Disse søknadene hadde et stort spenn fra registerforskning, tverrsnitt, observasjon-, case-cohort studier til mer basal, men fortsatt klinisk rettet, forskning. 

Komiteen (Rolf Jorde og Trine Finnes) valgte en bred tolkning av begrepet «klinisk forskning» og «terapiområdet diabetes» og inkluderte all forskning der hensikten er å bidra til bedre behandling av diabetes.

Ut fra dette fant komiteen at alle 8 søknader var støtteverdige og innenfor utlysningsrammen. Alle hadde høy kvalitet og det var vanskelig å peke ut en enkelt søknad foran de andre.

Komiteen endte til slutt med å anbefale at stipendet tildes Sven Carlsen til prosjektet «Artificial Pancreas, Trondheim».

I dette prosjektet vil en prøve å lage en «kunstig pankreas» der både måling av sukkernivået og insulininfusjon skjer i bukhulen. Dette i motsetning til andre forsøk på «kunstig pankreas» der dette skjer subkutant. Abdominal tilgang byr på en rekke problemer, men har fysiologiske fortrinn sammenlignet med subkutan måling/infusjon. Prosjektet er svært spennende og vil, hvis vellykket, ha svært stort potensiale. 

 Norsk endokrinologisk forening ønsker Terje Rølvåg,  Sven Carlsen og medarbeidere lykke til videre med prosjektet.