Styret

member

Eystein Sverre Ju. Husebye

Leder
Arbeidssted: Universitetene

member

Anders Palmstrøm Jørgensen

Nestleder
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS

member

Trine Elisabeth Finnes

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet HF

member

Grethe Åstrøm Ueland

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

member

Kari Lima

Medlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus