Fag og utdanning

Her vil du etterhvert finne stoff som har med fag og utdanning å gjøre.

Nye kurs vil annonseres her og du vil og finne opplysninger om avholdte kurs, Hvis foreleserene har frigitt sine presentasjoner vil vi også legge ut lenker til disse.

Les også