Arbeids-NEL = arbeidsmedisinske veiledninger

Utarbeidelsen av de arbeidsmedisinske veiledningene begynte i år 2000. En rekke kolleger har bidratt i årenes løp og gjort dette til en verdifull oversikt over "god praksis" innen det arbeidsmedisinske fagfeltet.

Det er Arve Lie ved STAMI og Karl Færden ved OUS som har det redaksjonelle arbeidet med veiledningene. Kontaktinfo til dem finner du på forsiden til Arbeids-NEL.

Følger du denne lenken kommer du til de arbeidsmedisinske veiledningene, som ligger fritt tilgjengelig på NEL sine sider. Herfra kan du gå direkte videre til de ulike veiledningene.

Forordet  gir litt mer informasjon om veiledningene generelt og kan også være interessant lesing.