Vårkonferansen 2019

Vårkonferansen i 2019 vil bli avholdt i tidsrommet 22-24 mai 2019 på Kirkenes Thon Hotel (Kirkenes). Påmelding er åpnet :-)

Thon Hotel Kirkenes

NFAM og NAMF ønsker velkommen til Vårkonferansen i Kirkenes, aka "Vårens vakreste eventyr"

Årets tema er blant annet:

  • Helsekontroll i BHT
  • Arbeidsmedisinske problemstillinger i forsvaret
  • Arbeid i kaldt klima
  • Arbeidstid og helse
  • Faktaundersøkelser

Det er også satt av tid siste dagen til åpne foredrag.

Påmelding: 

https://beta.legeforeningen.no/kurs/2019/2/33454