Vinner av Ramazzini-prisen 2017

Forskningsutvalget i NAMF har gjennomgått 2016-årgangen av Ramazzini utfra kriteriene fastsatt for Ramazziniprisen:
«Artikkelen skal ha en bedriftslege som førsteforfatter og være basert på et prosjekt i bedriftshelsetjenesten. Prisen tildeles første gang på vårkonferansen 2017 og skal gis til forfatteren av en artikkel publisert det foregående året.»Med denne avgrensningen var det en kandidat som skilte seg klart ut.

Forskningsutvalget innstiller Signe Lohmann-Lafrenz, bedriftslege ved St. Olavs Hospital, for artikkelen «Nye arbeidsklær i sykehus og hudsymptomer hos helsepersonell», i Ramazzini nr. 3/2016.

Artikkelen er velskrevet, og omhandler et aktuelt, nyoppstått arbeidsmiljøproblem, utredning av mulige årsaker og forslag til tiltak. Eksemplarisk!

 

Styret sluttet seg til forskningsutvalgets innstilling, og Signe ble tildelt prisen 10. mai i Stavanger.