Spesialitetskomite

member

Hans Magne Gravseth

Leder
Arbeidssted: Statens arbeidsmiljøinstitutt - STAMI

member

Wenche Røysted

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Telemark

member

Tonje Strømholm

Medlem
Arbeidssted: Direktoratet for arbeidstilsynet

member

Sindre Rabben Svedahl

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital