Spesialitetskomite

member

Hans Magne Gravseth

Leder
Arbeidssted: Statens arbeidsmiljøinstitutt - STAMI

member

Anthony Sverre Wagstaff

Medlem
Arbeidssted: Forsvaret
Telefon: 22 93 03 46

member

Kjersti Hjelle

Medlem
Arbeidssted: Norges fotballforbund

member

Torstein Seip Johnsen

Medlem
Arbeidssted: NSB BHT - Kristiansand

member

Wenche Røysted

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Telemark