Ramazzini nr 1 - 2018 - Arbeidsulykker

Ramazzini nr 1 - 2018 har blitt forsinket fra trykkeri, men her er den elektronisk

Som tittelen antyder er dette nummeret viet Arbeidsulykker. Temaet belyses bredt fra ulike vinkler og bransjer.

I tillegg tas temaet om gravide i arbeidslivet og bedriftens gravide-politikk opp.