Ramazzini nr 2 - 2018 - Arbeidstid

Ramazzini nr 2 - 2018, nå på nett (og kommer i postkassen i nærmeste fremtid)

Tema denne gangen er arbeidstid - da med spesielt fokus på arbeid utenom ordinær dagtid. Spesielt belyses brystkreftrisiko sett opp mot nattarbeid, ulykkesrisiko som følge av uheldig arbeidstidsordning, og Arbeidstilsynet sitt syn på konsekvenser av fleksibel og/eller utvidet arbeidstid.