Ramazzini nr 4 - 2018 - Plast

Ramazzini nr 4 (litt forsinket)

Dette nummeret av Ramazzini tar for seg plast. Vi får lese om historien til materialet, hva det brukes til og hvilke utfordringer det kan bringe med seg både på makroskopisk og mikroskopisk nivå. Det finnes åpenbart både fordeler og ulemper med plast avhengig av bruksområder (og kasteomrpder). Ørn Terje Foss gir oss et skråblikk på hele problematikken til sist.

I tillegg presenteres den ferskeste lønnsundersøkelsen til NAMF. Nyttig lesing for alle medlemmer og grei bakgrunnsinfo når vi senere går inn i årets lønnsforhandlinger.