På årsmøtet i oktober 2017 ble det valgt nytt styre i NFBE.

 

Nå er det utlyst reisestipend fra NFBE for 2019

Jerin Kiserud mottok reisestipend fra NFBE. Hun har vært i Orlando på The American Society of Breast Surgeons 19th annual meeting og her er hennes reiserapport.

Tone R. Sauve og Marianne Kjøsen fikk stipend fra NFBE for å delta på «The 87th Royal Australasian College of Surgeons’ (RACS) Annual Scientific Congress» Sydney 7-11 mai 2018.

Vedlagt er rapporten fra konferansen

Ingen aktiviteter funnet