Forskning

Forskningsutvalget FOFO skal stimulere til økt dermatologisk og venerologisk forskning gjennom nettverksbygging, seminarer og medlemsinformasjon. Forskningsutvalget arrangerer hvert år i januar et forskningsseminar for alle forskningsaktive og forskningsinteresserte medlemmer.

FOFO medlemmer 2018

Forskningsutvalget består for tiden av:
Eidi Christensen (leder), Trondheim e-post: eidi.christensen@ntnu.no
Lene Sandvik, Bergen e-post: lene.sandvik@gades.uib.no
Eva Maria Rehbinder, Oslo e-post:: e.m.rehbinder@medisin.uio.no
Adel Olasz, Tromsø e-post: adel.olasz@unn.no