Forskning

Forskningsutvalget FOFO skal stimulere til økt dermatologisk og venerologisk forskning gjennom nettverksbygging, seminarer og medlemsinformasjon. Forskningsutvalget arrangerer hvert år i januar et forskningsseminar for alle forskningsaktive og forskningsinteresserte medlemmer.

Forskningsutvalget består for tiden av:
Eva Maria Rehbinder (leder), Oslo e-post:: e.m.rehbinder@medisin.uio.no
Adel Olasz, Tromsø e-post: adel.olasz@unn.no
Ellen Heilmann Modalsli, Trondheim e-post: ellen.modalsli@ntnu.no
Emilia Signe Hugdahl, Bergen e-post: emilia.signe.hugdahl@helse-bergen.no