LIS-leger

Leger i spesialistutdanning i hud- og veneriske sykdommer er medlemmer av både NFDV og Yngre legers forening.