NDA

Nordic Dermatology Association (NDA) består av NFDV og søsterforeningene i Sverige, Danmark, Finland og Island.

Norske styremedlemmer i NDAs styre er for tiden:

Petter Gjersvik
Jan C. Sitek
Katarina Zak Stangeland