HASTER: Stipend for deltakelse på AAD i Washington DC mars 2019

Til alle medlemmer av NFVD:

Styret har mottatt et tilbud om å foreslå to kandidater til stipend for deltakelse på møtet i American Academy of Dermatology 1.-5. mars 2019 i Washington DC. Stipendet innebærer dekning av deltakeravgift og avgift for ett halvdagskurs:

https://www.aad.org/members/awards-grants-and-scholarships/aad-annual-meeting-scholarship

Fristen for nominering har gått ut, men NFDV har likevel fått anledning til å nominere to kandidater innen 26.10.2018.

Interesserte stipendsøkere bes sende en e-post med navn, arbeidsplass og hyperkort CV til petter.gjersvik@gmail.com snarest mulig og ikke senere enn 25.10.2018 kl. 24:00. LIS-leger og stipendiater vil bli prioritert.

For styret i NFDV: Petter Gjersvik, leder