Kurs i vulvasykdommer 16.11.2018

Til alle medlemmer av NFDV:

Fredag 16. november 2018 blir det for første gang i Norge arrangert et ettdagskurs i vulvasykdommer.

Vi har fått med oss mange bra og engasjerte forelesere. Kurset blir lagt opp som en oversikt over ulike, vanlig forekommende vulvasykdommer.

Kurset arrangeres av Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse og holdes på Rikshospitalet.

Kurset er godkjent som valgfritt kurs med 7 timer som del av leger videre- og etterutdanning i spesialitetene hud- og veneriske sykdommer, fødelshjelp og kvinnesykdommer og allmennmedisin. 

For nærmere informasjon, program og påmelding, se Legeforeningens kurskatalog:

https://beta.legeforeningen.no/kurs/2018/1/32658/

På vegne av kurskomiteen:

Anne Lise Ording Helgesen

Ph.D., spesialist i hud- og veneriske sykdommer, postdoktorstipendiat

Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse og Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus

Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

Mobil:  +47 986 34 403