LIS-leger organiserer seg i Hud-Fuxx

Hei alle LIS-leger og til dem som deltok på NFDVs årsmøte på Sola Strand Hotel: Takk for sist!

I forkant av årsmøtet holdt vi historiens første Hud-Fuxx-møte! Hud-Fuxx skal være et fagutvalg for alle leger i spesialisering i hud- og veneriske sykdommer. Vår primære oppgave vil være å fremme fagutdanningen til LIS-legene. Dette kan være gjennom å treffes, slik vi gjorde på Sola Strand Hotel. Det kan også være mer ambisiøse målsettinger som å organisere egne kurs. Kanskje viktigst: lage en sosial arena hvor vi kan utveksle erfaringer og ha det gøy sammen!

Hud-Fuxx er tillagt retten til å innstille LIS-legenes representant til spesialitetskomiteen. Nå som Guro Sunniva Bjørnevaagen og Jon Gottfred Andersen går ut av spesialitetskomiteen, må nye LIS-representanter inn. 

Dette er en unik mulighet til å bli yngre legers talerør til å påvirke utdanningen av hudleger, både lokalt og regionalt. Jon Andersen har skrevet litt om hvordan det er å være LIS-representant i komiteen, og jeg anbefaler alle å lese dette. Kontakt også gjerne overlege på avdelingen som er/har vært med i komiteen for å få mer informasjon. 

Vi må få på plass en gruppe med én LIS-representant fra hver av universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim, Stavanger, Oslo og Bergen. Som styremedlem i NFDV er det naturlig at jeg blir Bergens representant i Hud-Fuxx.

Jeg ber om at LIS-legene på alle i universitetssykehusene blir enige om hvem som bli deres kandidater til Hud-Fuxx og/eller spesialitetskomiteen

og ber om tilbakemelding til denne e-postadressen: moen.bjornar@gmail.com

så snart som mulig og ikke senere enn 10.6.2018.  

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe!

Vennlig hilsen

Bjørnar Halsør Moen

LIS-lege, Hudavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Hud-Fuxx-medlem og styremedlem i NFDV

 

Vedlagt 

  • Notat fra Jon Gottfred Andersen om hvordan det er å være LIS-lege i spesialitetskomiteen.
  • Presentasjonen fra Nils-Jørgen Mørk: Ny spesialistutdanning i hud- og veneriske sykdommer
  • Årsrapport fra spesialitetskomiteen 2017


VEDLEGG: