Ny spesialitetskomité fra 1.1.2019: Vi ber om forslag til kandidater

Til alle medlemmer av NFDV:

Legeforeningen skal oppnevne ny spesialitetskomité i hud- og veneriske sykdommer med funksjonsperiode fra 1.1.2019.

Legeforeningen har bedt styret i NFDV om å foreslå fire medlemmer og to varamedlemmer til den nye spesialitetskomiteen. Tilsvarende er faggruppen for LIS-leger - HudFuxx - bedt om å foreslå ett medlem med varamedlem blant leger i spesialisering.

Spesialitetskomiteens sammensetning må i størst mulig grad gjenspeile bredden i faget og blant medlemmene hva gjelder geografi, kjønn, erfaring og fagområde. Spesialitetskomiteens arbeid er viktig for å opprettholde kvalitet og innhold i utdanningen av norske hudleger og venerologer.

Styret ber om forslag til nye medlemmer i spesialitetskomiteen.

Forslag til medlemmer og varamedlemmer sendes snarest mulig og ikke senere enn 20.10.2018 til petter.gjersvik@gmail.com.

Forslag til medlem og varamedlem blant LIS-leger sendes snarest mulig og ikke senere enn 20.10.2018 til moen.bjornar@gmail.com.

Vennligst anfør om den/de som foreslås er forespurt og er villig til å stille.

På vegne av styret i NFDV: Petter Gjersvik, leder