Ny spesialitetskomité i hud- og veneriske sykdommer fra 1.1.2019

Til alle medlemmer av NVFV:

Styret og faggruppen for LIS-leger har innstilt følgende medlemmer til ny spesialitetskomité i hud- og veneriske sykdommer fra 1.1.2019:

Olaf Antonsen, Oslo (4 år)

Eidi Christensen, Trondheim (4 år; gjenvalg)

Sonali Rathour Hansen, Stavanger (2 år)

Gunn Marit Lynghaug, Tromsø (2 år)

1. vara: Reza Sohrabi, Oslo

2. vara: Christian Dotterud, Trondheim

Fra faggruppen for LIS-leger (Hudfuxx):

Gunnhild Hunskaar, Bergen

Vara: Carl Fredrik von Krogh, Oslo   


Vi ønsker den nye spesialitetskomiteen lykke til i sitt viktige arbeid med å sikre en god spesialistutdanning.


For NFDVs styre: Petter Gjersvik, leder

For Faggruppen for LIS-leger: Bjørnar H. Moen