Voksentopp-seminaret/NFAIs høstmøte 22.-23. november 2018, OUS, Oslo

Til alle medlemmer av NFDV:

I tradisjon med de årlige Voksentoppseminarene og NFAI høstmøte arrangerer vi fellesmøte som avholdes ved Oslo universitetssykehus torsdag/fredag 22-23 november 2018. 

Vedlagt er foreløpig program som vi håper dere finner både spennende og nyttig. Oppdaterte program som oppdateres finner dere her:

https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-allergologi-og-immunpatologi/Nyheter/allergifrisk/

Det er anledning til å delta på en eller begge dager. Men det er dessverre ikke anledning til å delta uten påmelding og registreringsavgift, da møtet arrangeres på dugnad uten eksterne sponsorer. 

Påmeldingskjema finner dere her: https://skjema.uio.no/96834

Etter møtet torsdag blir det nettverking og bli-kjent, med lett servering. Hjetelig velkommen!

For Voksentoppen og Norsk forening for allergologi og immunpatologi (NFAI):

Iren Matthews, Karin C. Lødrup Carlsen og Jon Olav Hunderi


VEDLEGG: