Delta i spørreundersøkelse om artifisiell intelligens (AI) innen dermatologi

Vi oppforder alle medlemmer om å svare på denne surveystudien, som utgår fra våre venner i Göteborg.  Bruk lenken under og følg instruksjonen. Det hele tar bare 4-5 minutter.
 
På vegne av styret i NFDV:
Petter Gjersvik, leder 
 
Bästa hudkollegor, 

Vi bedriver just nu en enkätstudie om hudläkares attityder om artificiell intelligens inom dermatologin. Oberoende av vilken erfarenhet ni har i området hade vi gärna velat att ni svarar på enkäten som ni kan nå på nedanstående länk. 

https://www.surveymonkey.com/r/AI_DERM

Det tar endast 4-5 minuter att fylla i enkäten och era resultat kommer att presenteras på den nordiska kongressen.

Tack så mycket för att ni tar er tid att genomföra enkäten!

Vänliga hälsningar

John Paoli och Sam Polesie
Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset