Losbymøtet i dermatologi 29.-30. mars 2019: Meld deg på

LOSBY-MØTET 2019  DERMATOLOGI

Tid: 29. - 30. mars 2019    Møtested: Losby Gods

Novartis Norge AS har gleden av å invitere til Losby-møtet 29. - 30. mars 2019.

Formålet med «Losby-møte» er å skape et årlig møteforum for norske dermatologer der forskjellige temaer knyttet til hudfaget presenteres og diskuteres. Ambisjonen er at dette skal være en attraktiv møteplass som kan stimulere til faglig oppdatering.

Innholdet i møtet er satt sammen av programkomitéen i samarbeid med Novartis.

Vi håper du setter pris på årets Losby-møte og ser frem til din aktive deltagelse.

PROGRAM

Fredag 29. mars

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 12:40 Velkommen, Novartis’ målsetting med symposiet Novartis

12:40 – 12:50 Forventninger til møtet Komitéen v/ Cato Mørk

TEMA 1: BIOLOGISK BEHANDLING (møteleder Xiaotong Li)

12:50 – 14:00 Biologisk behandling av psoriasis i dag Kåre Steinar Tveit

14:00 – 14:10 Pause

14:10 – 15:00 Retningslinjer og kriterier for biologisk behandling Nils Jørgen Mørk

15:00 – 16:00 Biologisk behandling av andre sykdommer Olav Sundnes

16:00 – 16:15 Diskusjon Alle

TEMA 2: NEGLER (møteleder Per Helsing)

16:30 – 17:30 Diagnostikk, biopsi, operasjon Eckart Haneke

17:30 – 18:15 Caser Jürgen Funk

18:15 – 18:30 Diskusjon Alle

18:30 – 19:15 Fritid

19:15 – 20:00 Kahoot/forfriskning

20:00 Middag

Lørdag 30. mars

TEMA 3: MELANOM (møteleder Asta Lysebo)

09:00 – 10:00 Nye nasjonale retningslinjer Ingeborg Bachmann

10:00 – 10:50 Ultralyd og radiologiske undersøkelser ved oppfølging av melanompasienter – hvilken tilleggsgevinst gir dette i forhold til kliniske kontroller? Emilia Hugdahl

10:50 – 11:00 Pause

11:00 – 12:00 Fra et onkologisk ståsted Jürgen Geisler

12:00 – 12:45 Dermatoskopi caser Martin Enger

12:45 – 13:00 Diskusjon/Avslutning Alle

13:00 Lunsj

Påmelding:

For påmelding gå inn på https://www.surveygizmo.eu/s3/90107950/c67c40dd6fce

Svarfrist: snarest og senest innen 10. mars 2019.

NB! Begrenset antall plasser til møtet, overskytende påmeldte blir satt på venteliste.

Velkommen!

Vennlig hilsen programkomitéen

Cato Mørk, Asta M. Lysebo, Ellen Slevolden, Per Helsing og Xiaotong Li