vulva.no: Meld deg på listen med hudleger

Til alle norske hudleger:
 
Nettsiden vulva.no er endelig ferdig og legges snart ut på nettet. Nettsiden er laget som en uavhengig informasjonsside for både leger og pasienter. Håper dere kan få nytte av den.
 
Vi legger bl.a. opp til at man på nettsiden kan finne navn og adresse på aktuelle spesialister (dvs. gynekologer og hudleger), sexologer og fysioterapeuter som er interessert i å ta imot og behandle pasienter med vulvalidelser.
 
Vi trenger derfor navn på hudleger, både med og uten driftsavtale, som ønsker å stå på denne listen. Kravet for å stå på listen er ikke "spesialkompetanse", men kun interesse for pasienter med de vanligste hudlidelsene i vulva, slik som psoriasis, lichen sklerosus og ulike dermatitter.
 
Jeg oppfordrer alle hudleger til å være med å synliggjøre at vulvalidelser også er dermatologens felt! Jeg mener fortsatt at hudleger er mer egnet til å følge opp pasienter med hudlidelser i vulva enn våre gynekolog-kolleger. La oss ikke miste dette subfeltet til andre spesialiteter!
 
Send en e-post til anne.lise.helgesen@ous-hf.no
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anne Lise Helgesen
Vulvapoliklinikken, Oslo universitetssykehus