Spesialitetskomiteen

member

Olaf Harald Antonsen

Leder
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Eidi Christensen

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital

member

Sonali Rathour Hansen

Medlem
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus

member

Gunn-Marit Lynghaug

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk