Spesialitetskomiteen

member

Sonali Rathour Hansen

Leder
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus

member

Olaf Harald Antonsen

Nestleder
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Eidi Christensen

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital

member

Gunn-Marit Lynghaug

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk