Spesialitetskomiteen

member
member

Jon Gottfred Andersen

Medlem
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus

member

Eidi Christensen

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital

member

Bjarte Steinkjer

Medlem
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus
Telefon: 0 51 51

member

Nils-Jørgen Mørk

Medlem
Arbeidssted: Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken - OUS
Telefon: 23 07 17 12