Styret

member

Petter Gjersvik

Leder
Arbeidssted: Det medisinske fakultet i Oslo

member

Bjørnar Halsør Moen

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF
Telefon: 91698013

member

Katarina Maria Zak Stangeland

Medlem
Arbeidssted: Aleris Helse AS

member

Jan Cezary Sitek

Medlem
Arbeidssted: Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken - OUS

member

Thor Henry Andersen

Medlem
Arbeidssted: Ålesund Hudlegesenter AS

member

Kjersti Danielsen

Varamedlem

member

Ragnhild Telnes

Varamedlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital