NFDV

Norsk Forening for Dermatologi og Venerologi er en spesialforening av Den Norske Lægeforening.

Velkommen til Norsk Forening for Dermatologi og Venerologi sin hjemmeside

Norsk Dermatologisk Selskap er en spesialforening av Den Norske Lægeforening. Vi har ca 175 medlemmer hvor de fleste er hudleger eller spesialistkandidater under utdannelse i spesialiteten hud - og veneriske sykdommer. Vår forening har som hovedoppgave å fremme dermatovenereologien i Norge, ivareta fagkollegiale interesser og bidra til utviklingen av spisskompetanse, kvalitetssikring og forskning innen hud - og veneriske sykdommer.

Vår forening ble stiftet allerede i 1915.

Hvordan bli medlem:
Leger må være medlem av Legeforeningen for å bli medlem av NFDV. Man melder fra til medlem@legeforeningen.no om at man ønsker å ha NFDV som sin fagmedisinske forening. Ikke-leger med spesiell kompetanse innen hud kan søke styret i NFDV om assosiert medlemskap.