Utdanning

Spesialitetskomiteen i hud- og veneriske sykdommer oppnevnes av Sentralstyret i Den norske legeforening etter forslag fra NFDV.

Legeforeningens nettside for hud- og veneriske sykdommer.

Spesialistutdanningen er basert på tjeneste ved en godkjent utdanningsinstitusjon, de fleste ved universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, samt i Stavanger.

Interessegruppen UniFo består av universitetsansatte hudleger som deltar i undervisningen av studentene ved landets fire medisinske fakulteter.