Medlem

For innmelding i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, sender man en mail til:

medlem@legeforeningen.no

For ytterligere informasjon, se her:
http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Skjema/Medlem/