DEN STORE NORDISKE NEUROTRAUMEKONFERANSEN I LUND

Tid: mandag – onsdag, 13-15/11 – 2017

se: www.nneurotrauma.com for detaljert informasjon og program.

Dette er første gang det arrangeres et slikt multidisiplinært (og interaktivt) møte; vårt håp er at dette skal bli et forum hvor nordiske kolleger kan møtes og sammen bidra til å utvikle en bedre håndtering av slike personskader i Norden.

 

For øvrig henviser jeg til SNCs hjemmesider for mer informasjon om komitéens virke:  http://www.neurotrauma.nu/.  

 

 

Knut Wester, M.D.

 

President, Scandinavian Neurotrauma Committee

 

 

 

Professor emeritus, University of Bergen,

 

Department of Clinical Medicine K1, University of Bergen

 

and

 

Department of Neurosurgery, Haukeland University Hospital, N 5021 Bergen, Norway

 

E-mail: kgwe@helse-bergen.no

 

Mobile phone:         0047 91 37 77 13

 

Home phone: 0047 22 68 99 22

 

Postal address: Svingen 42, 0196 Oslo, Norway