Emne: The International Neck and Back Pain Research Forum 2017 i Oslo

Den 12.-15. september 2017 blir The International Back and Neck Pain Research Forum arrangert på Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo. Forumet har blitt arrangert på forskjellige steder i verden siden oppstarten i Seattle i 1995, og kommer nå til Oslo. Her deltar store navn både internasjonalt og nasjonalt, og har etter hvert blitt et sentralt møtepunkt innen muskelskjeletthelse. Forumet blir holdt rett i etterkant av 6. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse, som holdes 11.-12. september i samme lokaler.

Se følgende nettadresse for mer informasjon. https://www.backandneckforum2017.com/