Hjernerådet

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering er nå med i hjernerådet.

 • Hjernerådet er en paraplyorganisasjon som samler brukerorganisasjoner og fagmiljø som arbeider med hjernen, hjernens funksjoner og hjernesykdommer. Sammen prøver vi å løfte hjerne-feltet i politikernes bevissthet, slik at hjernen og hjernesykdommer skal få mer fokus og høyere bevilgninger i offentlige budsjetter og i offentlig virksomhet. Hjernerådet er et talerør for sine medlemmer overfor myndighetene. Vi arbeider for mer hjerneforskning, ikke minst mer klinisk hjerneforskning, bedre behandling for pasientene, bedre oppfølging bl.a. flere rehabiliterings- og habiliteringstilbud, og ikke minst bedre forebygging så færre mennesker blir rammet av ulike hjernesykdommer.
 • Hjernerådet har helt fra starten av for 10 år siden, da nevrologene Nils Erik Gilhus og Leif Gjerstad tok initiativet til opprettelsen, vært et møtested for brukerorganisasjoner og fagmiljø. Nettopp samarbeid mellom brukere og fagfolk blir nå understreket i HelseOmsorg21-strategien. Ikke minst brukermedvirkning. Dette har tverrpolitisk støtte. Hjernerådet går rett inn i en slik tankegang.
 • Hjernerådet prøver å samle hjernemiljøene i Norge mest mulig. Sammen er vi sterkere og blir mer lyttet til i det politiske miljøet, både på Stortinget og i Regjeringen. Tradisjonelt har nevromiljøene i Norge ikke vært gode til å drive politisk lobbyarbeid. Man har sittet litt for mye på hver sin tue. Dermed blir man ikke lagt merke til av politikerne. Det som skjer i Hjernerådet nå, er at flere og flere melder seg inn, slik at vi nå får en kraftigere stemme inn mot myndighetene. Vi representerer mange. Hjernerådets brukerorganisasjoner har over 100 000 medlemmer. Hjernerådets fagmedlemmer har ca. 5000 fagfolk knyttet til seg, med ulik kompetanse om hjernen.  Hjernerådet har nå 51 medlemmer. Styret godkjente to nye medlemmer på styremøtet 1. november. Du finner oppdatert liste over medlemmer nederst i denne mailen.
 • Det er særlig viktig at Hjernerådet har med seg hele bredden av hjernefeltet, både de store folkesykdommer og de «små» sykdommene som bare gjelder en liten gruppe mennesker. Vi var derfor glade for nå å få inn Hodepine Norge, den nystiftede brukerorganisasjonen for mennesker med migrene og hodepine. Det er også viktig at vi kommer sterkere inn på habiliterings- og rehabiliteringssiden. Vi har Sunnaas sykehus som medlemmer Det er vi glade for. Vi skulle gjerne ha styrket denne delen av Hjernerådets arbeid. 
 • Hjernerådet har arbeidet intenst over flere år for at Stortinget og Regjeringen skulle satse på en nasjonal hjernehelse-strategi, akkurat som vi har en nasjonal kreftstrategi her i landet.
 • Høsten 2015 fikk vi gjennomslag for at regjeringen skulle lage en statusrapport for hjernehelsen i kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet jobbet med denne i hele 2016. Rapporten ble offentliggjort 9.februar i år, og helseministeren måtte innrømme at her var det mangler.
 • Gleden var derfor stor over at statsministeren i mars i år annonserte at regjeringen nå ville lage en nasjonal hjernehelsestrategi. Det ser ut som om politikerne nå for alvor se hvor viktig hjernen er. Hjernehelsestrategien blir lansert av helseministeren allerede i desember i år. Hjernerådet har gitt innspill til hjernehelsestrategien under hele arbeidet. Det samme gjaldt statusrapport for hjernehelsen i Norge
 • Hjernerådets medlemmer er med i disse prosessene. Hjernerådet informerer sine medlemmer om hva som skjer gjennom en månedlig internmeil. Vi spør våre medlemmer om innspill til hva vi skal legge frem for politikerne, og hva som vi akkurat nå må løfte fram. I tiden som kommer, må vi jobbe med hvordan vi kan bruke hjernehelsestrategien som et verktøy for å komme med innspill til prosessene rundt statsbudsjettene. Et stort mål for oss er å bli en organisasjon for hjernefeltet som Kreftforeningen er det for kreftfeltet. 
 • Hjernerådet arbeider også med å spre informasjon til publikum om hjernen og om god hjernehelse. Her har vi bl.a. åpne seminarer på Litteraturhuset som vi har hatt stor suksess med. Det siste var 16. oktober i år der vi måtte leie tre saler (med overføring mellom) som til sammen tok 330 mennesker. Likevel var det ca. 250 som ikke kom inn. Møtet ble derfor streamet. Den populære informasjonen til publikum om hjernen og god hjernehelse er viktig som forebygging, men også for å løfte saken politisk. Det folk blir mye opptatt av, kan politikerne ikke se bort fra.
 • Vi legger også informasjon om hjernen og hjernefeltet gjennom daglige poster på vår Facebookvegg. Her legger vi også ut saker om medlemmene våre bearbeidet ut fra vanlige journalistiske kriterier. Hjernerådets Facebookvegg har god trafikk. Det er nå 16 274 som liker Facebook siden vår, mens noen flere følger den, 16 308.
 • Det er en årlig kontingent for å være medlem av Hjernerådet. Hjernerådets årsmøte har bestemt at denne skal være på 5 000 kroner. De som har meldt seg inn i høst, har fått en lavere medlemskontingent, 2000 kroner.