Kurs & konferanser

Rehabilitering og fysikalskmedisin: 

8. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS)  7.-8. november 2019

Hjernehelsekonferansen 2019
24. oktober arrangerer Hjernerådet en ny hjernehelsekonferanse.  

9 Nasjonal konferanse om traumatisk hjerneskade, Fokuserte tema: Utredning og behandling av sanseproblemer etter hjerneskade og konsekvenser  i et familieperspektiv
Soria Moria, 8. October  2019

Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine 2019 ;
Rehabilitation towards future health and participation - an evidence-based strategy, Tid og sted:   9. okt. 2019 -  10. okt. 2019, Soria Moria Hotell, Oslo

ESPRM konferansen (2016)- Europeisk konferanse for fysikalsk medisin og rehabilitering

NoSCos konferansen (2017)- The Nordic Spinal Cord Society konferanse 

Movement (2017)- Verdenskonferanse om menneskelig bevegelse

Høstmøtet for fysikalsk medisin og rehabilitering (2016) 

Charm seminar- I regi av forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester

Oppdalsuka (avlyst 2016)- Årlig kursuke i mars/februar hvor det arrangeres fys.med. kurs

Nasjonale konferanse om hjerte og hjerne (2016) 

Idrettsmedisinsk høstkongress (2016)-Årlig idrettsmedisink konferanse 

RTW- konferansen (2018)- Konferanse om arbeidsrettet rehabilitering

Sørlandets rehabiliteringssenter- Arrangerer i 2016 tre seminarer innen kreftrehabilitering, livsstilsendring og uterehabilitering

Idrettsmedisinske kurs:

• 2017 IOC World Conference on Prevention of Injury and Illness in Sport, 16th to 18th March 2016, Monaco

• Echocardiography in Sport and Exercise Science, 12th to 13th April 2016, Australia

• Vascular Ultrasound in Sport and Exercise Science, 12th to 13th April 2016, Australia

• 2016 Gigliola Gori Junior Scholar Award, Deadline: 30th April 2016, France

• Pragmatic Evaluation in Physical Activity, 5th to 7th June 2016, South Africa

• 3rd International Conference on Recent Trends on Fitness, Health and Sport Science, 14th to 15th July 2016, Mauritius

• 12th International Seminar of Physical Education, Recreation and Health (SIEFLAS), 18th to 20th July 2016, Germany

• dvs-Workshop Modelling in Endurance Sports, 11th to 13th September 2016, Germany

• 6th International Congress on Physical Activity and Public Health (ISPAH), 16th to 19th September 2016, Thailand

• 17th International Symposium - Biomechanics of Human Movement: Mechanisms and Methods, 21st to 23rd September 2016, Finland

• 12th Annual Meeting and 7th Conference of HEPA Europe, 28th to 30th September 2016, Ireland

• Intersociety Meeting: The Integrative Biology of Exercise VII, 2nd to 4th November 2016, USA

• Science & Cycling Conference, 29th to 30th June 2016, France

• 34th International Conference on Biomechanics in Sports (ISBS 2016), 18th to 22nd July 2016, Japan

• 3rd International Congress Medicine & Science in Ultra-Endurance Sports, 21st to 23rd August 2016, France

• International Sports Science + Sports Medicine Conference 2016, 31st August to 2nd September 2016, United Kingdom

• Workshop on Wearables for Sports, 12th September 2016, Germany

• 5th International Scientific Conference Motor Control 2016, 14th to 16th September 2016, Poland

• The Cascadia Symposium on Statistics in Sports (CASSIS), 24th September 2016, Canada

• Physical Activity and Cardiovascular Health across the Lifespan, 6th October 2016, United Kingdom

• International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society (IECSES), 13th to 15th October 2016, Turkey

• International Conference on Technology and Innovation in Sports, Health and Wellbeing, 1st to 3rd December 2016, Portugal

• 18th World Congress of the International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women (IAPESGW 2017), 17th to 121st May 2017, USA


Vet du om et kurs eller en konferanse som er relevant for flere innen faget. Ikke nøl med å ta kontakt!